List of active policies

Name Type User consent
Souhlas se zpracováním osobních údajů Privacy policy All users

Summary

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).


Full policy

Udělujete tímto souhlas společnosti EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s. r.o., se sídlem Sokolovská 150, 533 54 Rybitví, IČ: 25262351, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11016 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jsem poskytl(a) tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • IP adresa

 Jméno, příjmení, e-mail a IP adresa jsou nutné zpracovat za účelem poskytování služeb e-learningu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti skola@educapardubice.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Správcem určený správce informačních technologií

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.