Přihlášení do EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s. r. o.