Přínosem výuky dějepisu je poskytnutí studentům středních škol širokého spektra poznatků v oblasti historie a kultury a jejich vzájemného působení. V tématech, kde je to přínosné, se objevují i filozofické a politické proudy, které dotvářejí charakter myšlení historických epoch. Na vývoji jednotlivých společensko-ekonomických informacích je prezentována postupná demokratizace, modernizace a globalizace. Obecný přehled historických znalostí patří k všeobecné informační výbavě člověka.

"Hubme nevědomost, aby nevědomost nezhubila nás." Jan Ámos Komenský