Dostupné kurzy

Český jazyk a literatura - sportovci 3.ročník

Český jazyk a literatura - sportovci 2.ročník

Český jazyk a literatura - sportovci 1.ročník

Maturita z českého jazyka a literatury

Český jazyk a literatura - 4.C, 4.D_2017_2018

Český jazyk a literatura - 3.C, 3.D_2017_2018

Český jazyk a literatura 2.C, 2.D_2017/2018

český jazyk a literatura pro 1. ročníky dálkového studia

Český jazyk a literatura - 4.A, 4.B - 2017/2018

Český jazyk a literatura - 2.A, 2.B - 2017/2018

Český jazyk a literatura - 1.A, 1.B - 2017/2018

český jazyk a literatura - 3. ročník - denní studium - 2017/2018

Český jazyk a literatura - pokyny pro maturanty

Určeno pro žáky denního i dálkového studia.

Kurz je určen pro 2. ročníky denního i dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání

Kurz je určen dennímu i dálkovému studiu.

Tento kurz je určen studentům prvních ročníků dálkového studia.

Kurz je určen studentům druhého ročníku dálkového studia oboru Informační technologie.

Kurz je určen pro drzhý ročník dálkového studia.

V tomto kurzu by se student/žák měl seznámit s konfigurací síťových služeb. Umět vysvětlit jednotlivé síťové služby - DHCP, DNS, FTP, HTTú, file server, print server, SQL server, SMTP server, oracle database aj..
Umět nakonfigurovat síťové rozhraní a následnou správu.

V tomto kurzu by se měl student naučit:

 1. Realizovat připojení k internetu a nastavení parametrů pro připojení
 2. umět použít funkce DHCP služby a NAT
 3. klasifikovat zařízení bezdrátových sítí
 4. zabezpečení sítí - znát základní způsoby napadení sítě, obranu proti napadení
 5. orientovat se v principu routování mezi sítěmi
 6. diagnostikovat chybu sítě a následně navrhnout řešení

Student by se měl v tomto kurzu naučit tvorbu statických webů.
 1. značkovací jazyk HTML
 2. stylovací jazyk CSS

Co by student měl zvládnout: 

 1. instalace operačního systému - dále jen OS
 2. konfigurace OS - nastavení uživatelského účtu, přiřazení práv a oprávnění
 3. instalace ovladačů pro vstupní a výstupní zařízení
 4. připojení a konfigurace pc  v rámci počítačové sítě
 5. připojení pc k internetu

Zakla-dní přehled pro tvorbu webových stránek Html a jejich následné upravení pomocí  Css.

Tento kurz je zaměřen na MS Excel a je určen pro druhý ročník dálkového studia.

Kurz je určen žákům 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na Mediální komunikaci.

Základy práva_2.A_2016/2017

Tréninkové programy 4.A, 4.B_2016/2017

Tréninkové programy 3.A, 3.B_2016/2017

Tréninkové programy 2.A, 2.B_2016/2017

Tréninkové programy 1.A, 1.B_2016/2017

Kurz je určen pro studenty dálkového studia.

Kurz je určen pro studenty prvního ročníku dálkového studia