Course categoriesAvailable courses

Český jazyk a literatura_3CD_2018_2019

Český jazyk a literatura_4CD_2018_2019

Český jazyk a literatura_2CD_2018_2019

Český jazyk a literatura_2AB_2018_19

Český jazyk a literatura 3AB_2018_19

Český jazyk a literatura pro 4. ročníky denního studia

Maturita z českého jazyka a literatury

Určeno pro žáky denního i dálkového studia.

Kurz je určen pro 2. ročníky denního i dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání

Kurz je určen dennímu i dálkovému studiu.

Tento kurz je určen studentům prvních ročníků dálkového studia.

Kurz je určen studentům druhého ročníku dálkového studia oboru Informační technologie.

Kurz je určen pro drzhý ročník dálkového studia.

Kurz k předmětu fotografie 4.B 2018

Předmět ARCH pro třídu 3.B

Předmět ARCH pro třídu 4.D

Předmět GD pro 3.D a 4.D

Předmět PG pro třídy 3.D a 4.D

Předmět HW pro třídu 2.D


Blender3D, Blender3D, a špetka něčeho jiného.

slouží pouze pro vložení dodatečné práce studenta

Kurz který je zaměřen na techniky natáčení a zpracování videa. 
Student by se dále měl naučit vytvářet jednoduchá přání v Aftter Effectu.

 1. Zálohování os a dat
 2. ochrana dat před zničením
 3. aktualizace os - upgrade
 4. orientování se ve vhodném používání OS s ohledem na jeho nasazení

V tomto kurzu by se student/žák měl seznámit s konfigurací síťových služeb. Umět vysvětlit jednotlivé síťové služby - DHCP, DNS, FTP, HTTú, file server, print server, SQL server, SMTP server, oracle database aj..
Umět nakonfigurovat síťové rozhraní a následnou správu.

V tomto kurzu by se měl student naučit:

 1. Realizovat připojení k internetu a nastavení parametrů pro připojení
 2. umět použít funkce DHCP služby a NAT
 3. klasifikovat zařízení bezdrátových sítí
 4. zabezpečení sítí - znát základní způsoby napadení sítě, obranu proti napadení
 5. orientovat se v principu routování mezi sítěmi
 6. diagnostikovat chybu sítě a následně navrhnout řešení

Student by se měl v tomto kurzu naučit tvorbu statických webů.
 1. značkovací jazyk HTML
 2. stylovací jazyk CSS

Co by student měl zvládnout: 

 1. instalace operačního systému - dále jen OS
 2. konfigurace OS - nastavení uživatelského účtu, přiřazení práv a oprávnění
 3. instalace ovladačů pro vstupní a výstupní zařízení
 4. připojení a konfigurace pc  v rámci počítačové sítě
 5. připojení pc k internetu

Zakla-dní přehled pro tvorbu webových stránek Html a jejich následné upravení pomocí  Css.