Kurz je založen na publikaci Dějepis, Rukověť českých a slovenských dějin (od pravěku do roku 1989), kterou vydal PhDr. Jaroslav Jung se svým týmem v roce 1995. Stručně shrnuje dějiny českého národa bez kontextu světového dění. Jednotlivá témata budou doplněna literárními zdroje v podobě článků, studií či kapitol z dalších odborných publikací týkajících se daného tématu.