Materiály k výuce předmětu Informační technologie pro první ročník oboru Ekonomika a podnikání.