Dostupné kurzy

Český jazyk a literatura - sportovci 3.ročník

Český jazyk a literatura - sportovci 2.ročník

Český jazyk a literatura - sportovci 1.ročník

Maturita z českého jazyka a literatury

Český jazyk a literatura - 4.C, 4.D_2017_2018

Český jazyk a literatura - 3.C, 3.D_2017_2018

Český jazyk a literatura 2.C, 2.D_2017/2018

český jazyk a literatura pro 1. ročníky dálkového studia

Český jazyk a literatura - 4.A, 4.B - 2017/2018

Český jazyk a literatura - 2.A, 2.B - 2017/2018

Český jazyk a literatura - 1.A, 1.B - 2017/2018

český jazyk a literatura - 3. ročník - denní studium - 2017/2018

Český jazyk a literatura - pokyny pro maturanty

Určeno pro žáky denního i dálkového studia.

Kurz je určen pro 2. ročníky denního i dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání

Kurz je určen dennímu i dálkovému studiu.

Tento kurz je určen studentům prvních ročníků dálkového studia.

Kurz je určen studentům druhého ročníku dálkového studia oboru Informační technologie.

Kurz je určen pro drzhý ročník dálkového studia.

Kurz který je zaměřen na techniky natáčení a zpracování videa. 
Student by se dále měl naučit vytvářet jednoduchá přání v Aftter Effectu.

 1. Zálohování os a dat
 2. ochrana dat před zničením
 3. aktualizace os - upgrade
 4. orientování se ve vhodném používání OS s ohledem na jeho nasazení

V tomto kurzu by se student/žák měl seznámit s konfigurací síťových služeb. Umět vysvětlit jednotlivé síťové služby - DHCP, DNS, FTP, HTTú, file server, print server, SQL server, SMTP server, oracle database aj..
Umět nakonfigurovat síťové rozhraní a následnou správu.

V tomto kurzu by se měl student naučit:

 1. Realizovat připojení k internetu a nastavení parametrů pro připojení
 2. umět použít funkce DHCP služby a NAT
 3. klasifikovat zařízení bezdrátových sítí
 4. zabezpečení sítí - znát základní způsoby napadení sítě, obranu proti napadení
 5. orientovat se v principu routování mezi sítěmi
 6. diagnostikovat chybu sítě a následně navrhnout řešení

Student by se měl v tomto kurzu naučit tvorbu statických webů.
 1. značkovací jazyk HTML
 2. stylovací jazyk CSS

Co by student měl zvládnout: 

 1. instalace operačního systému - dále jen OS
 2. konfigurace OS - nastavení uživatelského účtu, přiřazení práv a oprávnění
 3. instalace ovladačů pro vstupní a výstupní zařízení
 4. připojení a konfigurace pc  v rámci počítačové sítě
 5. připojení pc k internetu

Zakla-dní přehled pro tvorbu webových stránek Html a jejich následné upravení pomocí  Css.

Tento kurz je zaměřen na MS Excel a je určen pro druhý ročník dálkového studia.

Kurz je určen žákům 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na Mediální komunikaci.

Základy práva_2.A_2016/2017

Tréninkové programy 4.A, 4.B_2016/2017

Tréninkové programy 3.A, 3.B_2016/2017

Tréninkové programy 2.A, 2.B_2016/2017

Tréninkové programy 1.A, 1.B_2016/2017

Kurz je určen pro studenty dálkového studia.

Kurz je určen pro studenty prvního ročníku dálkového studia

Informace pro třídy, které mají v rozvrhu AE.

Důležité informace pro přihlášení na CEFIF a pro zpracování potřebných dokladů.